fbpx

Yaklaşımımız

Çocuklar için yaratıcı eğitim 

Günümüzün meslek tanımları, makineler ve yeni teknolojiler tarafından değiştikçe çocuklarımızın geleceğe adaptasyonlarının artırılması, onlara yenilikçi yaklaşımlar ve beceriler kazandırılması gerekiyor. Arkki, gelecekte meslekleri ne olursa olsun çocuklara geleceğe yön vermeleri için yeni beceriler, yöntemler ve yaklaşımlar kazandırmayı amaçlıyor.

Arkki, gündelik problemleri içeren tasarım ve mimarlık projeler vasıtasıyla 4-19 yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere yaratıcı eğitimler sunuyor.

Arkki, yaratıcı tasarım eğitimiyle çocukların ve gençlerin sorumluluk almalarını destekliyor. Bu eğitimin, yaşadıkları çevreyle ilişkili konularda karar alma süreçlerine katılmalarını sağlayan geniş bir perspektif verdiğine inanıyor.

STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) ve ötesi

Arkki’nin olay (fenomen) temelli eğitim yaklaşımı, farklı STEAM yani bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering), sanat (Arts) ve matematik (Mathematics) konuları beşeri ve sosyal bilimlerle bütünleştirerek, çocuklarda çeşitli becerilerin keşfedilmesini ve gelişmesini destekliyor.

Arkki, STEAM yaklaşımındaki “A” harfiyle hem sanatı (Arts) hem de mimariyi (Architecture) aynı potada harmanlıyor. Çünkü mimarlık, mimarlık etkinlikleri aracılığıyla bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bütünsel olarak iç içe geçirerek STEAM eğitimi için sonsuz olanaklar sunuyor.

21. yüzyılın 5C becerileri

Arkki’nin yaklaşımı, çocukların tasarım odaklı düşünme ve 5C gibi önemli becerileri geliştirmeleri için pratik yapmalarına yardımcı oluyor. 5C beceriler, karmaşık problem çözümünü (complex problem solving), eleştirel düşünmeyi (critical thinking), yaratıcılığı (creativity), iş birliğini (collaboration) ve iletişimi (communication) içeriyor.

Oyna, Üret, Başar!

Arkki oyunu merkeze alan yaklaşımıyla, çocukların merak etme ve sorgulama yeteneklerini destekliyor.

Arkki’nin “Oyna, Üret, Başar!” mottosu, aktif öğrenmenin eğlenceli yönünü vurguluyor. Yaratıcılık, hayal gücü ve çocukların gelecekte ihtiyaç duyacakları 21. yüzyıl inovatif becerilerinin yanı sıra, öğrenme sürecinde olumlu geribildirim ve motivasyon Arkki’nin yaratıcı eğitiminde merkezde yer alıyor. Arkki, eğlenceli ve ödüllendirici hale getirdiği uygulamalı öğrenme yoluyla çocukları ve gençleri yenilikçi becerilerle güçlendiriyor.

Oyna! – Oyunu, keşfetmek için bir araç olarak kullanırken öğrenme deneyiminin keyfini ve etkisini artır

Üret! – Tasarım odaklı düşünmede tek bir çözüm yerine eşit derecede iyi birçok çözüm olduğunu göster

Başar! – Başarı yoluyla öğrenmenin, başarısızlık duygusuyla öğrenmekten çok daha etkili olduğuna işaret et

Üst Düzey Bilişsel Beceriler

Proje ve olay (fenomen) temelli öğrenme anlayışı ile Arkki, yaratıcı düşünme ve yenilik getirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin gelişimine katkı sağlıyor. Bu beceriler insanlığın “Sahip olduğumuz tüm bilgi ile ne yapabiliriz?” ve “Bu bilgileri dünyayı daha iyi bir yer yapmak için nasıl kullanırız?” sorularına yanıt bulmasına yardımcı oluyor.

Yaşam boyu öğrenmeyi öğrenme

Arkki, çocuklara yaşam boyu öğrenen olma gücü ile kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisi sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşım sunuyor.

Pandemi ve pandemi sonrası için yaş, zaman ve mekândan bağımsız olan yaşam boyu öğrenme yaklaşımı daha da önem kazanıyor. Arkki, çocuklarda öğrenmeyi öğrenme becerisinin gelişimini ilk günden beri destekliyor.

Proje – Akran – Merak – Oyun

Geleneksel konu temelli öğrenme yerine olay (fenomen) temelli öğrenme yaklaşımını merkeze alan Arkki, çocukları kişisel yaratıcılığını geliştirmeye ve bireysel öğrenmeye teşvik ediyor. Çocuklara sorgulayıcı öğrenme süreçleri ve uygulamalı deneyler yoluyla ilham oluyor. Bir yandan Arkki, her çocuğa iş birlikçi öğrenmeyi teşvik ederken keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Sonuçta, “Oyna, Üret, Başar!”

Finlandiya Eğitim Yaklaşımı

Niceliği sürekli artan bilgileri ezberlemeye odaklanmış bir eğitim yerine, sürdürülebilir küresel hedefleri ele alan eğitim yaklaşımlarına ihtiyaç gün geçtikce daha çok artıyor. Bu bağlamda dünyadan farklılaşan Finlandiya öğrenme anlayışı, bireyin sahip olduğu veya olabileceği bilgilere değil, bireyin geliştirilebilir ve uyarlanabilir becerilerine odaklanıyor.

Arkki, Finlandiya eğitim yaklaşımı içinden doğarak 1993 yılından bu yana elde ettiği değeri ve etkiyi arttırarak her çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Arkki, dünya çapında çocuklara ve gençlere tasarım odaklı düşünmeyi yaratıcı eğitimle geniş bir müfredatta sunan tek örnektir.