fbpx

Yeniden Bauhaus Atölyeleri

Arkki, uzun süreli eğitime ek olarak 10’dan fazla farklı temalı dersi de içeriyor. Bu kursların her birinin süresi 40 saate kadar çıkabilir. Kurslar belirli bir tema veya konu etrafında tasarlanırlar: kulübe yapımı, şehir planlaması, ürün tasarımı, moda tasarımı vb. Çocuklar 2-5 gün boyunca takımlar halinde proje üzerinde çalışırlar. Tasarım odaklı düşünme, STEAM becerileri ve bilgisi, 21. yüzyıl becerileri ve nitelikleri kapsamlı bir şekilde kurslara entegre edilmiştir. Kursun sonunda çocuklar, yeni, akıllı ve çocuk dostu bir şehir, ağaçların üzerinde bir kulübe köyü veya bir moda şovu için fikirler ortaya çıkarırlar. Bu tür üretimler, çocukların kendine olan güvenini ve özsaygısını artıracaktır.

– Kar Mimarlığı Tematik Kursu

Kar kalesi kesinlikle hayal gücüne ve yaratıcılığa ilham verecek bir şey! Kar mimarisi kursunda öğrenciler, tamamen kendine özgü bir doğal malzeme olan karla çalışırlar. Karın niteliği ve özellikleri hava şartlarına bağlı olarak günden güne farklılık gösterir. Bu eğlenceli uygulamalı kursta kar ve buzla çalışmanın birkaç yolunu test edeceğiz ve dayanıklı bir yapı elde etmek için kalıplar kullanarak bir kar yapısı tasarlayıp inşa edeceğiz. 1: 1 ölçekte inşa etmek, hem güçlü ve heyecan verici hem de eğlenceli ve öğretici bir deneyimdir. Kar inşası, el becerilerinin yanı sıra işbirliği, ekip çalışması ve yaratıcılığı öğretir. 

– Animasyon Tematik Kursu

Animasyon kursunda öğrenciler adım adım kendi animasyon filmlerini planlamayı ve gerçekleştirmeyi öğrenirler. Çizim yoluyla geleneksel animasyon, plastik animasyon ve stop motion gibi farklı animasyon tekniklerini öğrenecekler ve birkaç farklı tekniği test edecekler. Öğrenciler, bir animasyon filminin, taslağı yazmak, sahne ve karakterleri oluşturmak, filmi çekmek ve düzenlemek gibi tüm farklı aşamalarında deneyim kazanacaklar. Süreç içinde öğrenciler planlama, işbirliği, ısrar ve yaratıcı düşünme pratiği yapacaklar. Kurs, film yapımına dinamik, uygulamalı bir yaklaşımla odaklanıyor. Kursun son gününde tamamlanan animasyonları izlemek çok eğlenceli olacak! 

– Kulübe Tasarımı Tematik Kursu

Bu kursla hayaller gerçek oluyor! Kurs sırasında öğrenciler her gün grup olarak birlikte farklı bir kulübe inşa edecekler. Göçebe kulübeler, doğal malzemeler ve malzemelerin kullanımları hakkında bilgi verilecek. Öğrenciler, uygulamalı bir inşa süreci ile, farklı eski yapı geleneklerini, yapısal sistemleri, birleştirme yöntemlerini öğrenecekler. Ayrıca, yapım araçlarının güvenli bir şekilde kullanımına yönelik eğitim alacaklar. Öğrenciler, farklı geleneksel doğal yapı malzemeleri ile çalışarak 1:1 ölçekte kulübe inşa etmeyi öğrenecekler. 1: 1 ölçekte inşa etmeyi öğrenmek, her yaştan çocuk için güçlü ve heyecan verici bir deneyimdir. Kulübe inşası, kültürel anlayış, el işi becerilerinin yanı sıra işbirliği, ekip çalışması ve yaratıcılığı öğreten olağanüstü bir yöntemdir.

– İleri Seviye Kulübe Tasarımı Tematik Kursu

İleri kulübe inşası kursu, kulübe inşa etme kursuna katılmış olanlar için tasarlanmıştır. Öğrenciler inşaat araçlarını kullanma konusunda daha önceden pratik yapmışlar ve çeşitli inşaat teknikleri ve birleştirme yöntemlerini öğrenmişlerdir. Bu ileri düzey kurs, bilgi ve becerileri yeni bir düzeye taşıma imkanı sunar. İleri kursta öğrenciler, önceki kursta kazanılan inşaat becerileri ve teknik bilgilerden esinlenerek bir kulübe tasarlamak ve yaratmak için ekip oluştururlar. Kurs, yaratıcı planlamayı, teknik anlayışı, yaratıcılığı ve işbirliği becerilerini geliştirir.

– Moda Tasarımı Tematik Kursu

Moda Tasarımı tema kursu, öğrencilerin yaratıcı tasarım sürecinden geçip alıştırma yapmaları ve gelecekte karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunu çözmelerine yardımcı olacak araçlarla donatılması için geliştirilmiştir. Öğrenciler nihai bir çözüme ulaşmak için, tasarlayacak, değerlendirecek, prototip oluşturacak ve test edecektir. Kurs, öğrencilerin gelecekteki zorluklara veya görevlere yaklaşımlarında özgüvenli olmalarına yardımcı olacak tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık ve proje yönetimi becerilerini geliştirir.

– Ürün Tasarımı Kursu

Kurs, gençlerin gelecekte ortaya çıkabilecek küresel zorluklarla mücadele edebilecek donanıma sahip olmalarını sağlamak için geliştirilmiştir. Herhangi bir sorunu bir tasarım yaklaşımı geliştirerek çözmeye yönelik bir eğitimdir. Kurs, sorunları tanıma ve analiz etme becerilerini ve çözüm bulmaya nasıl başlamak gerektiğini içerir. Temel tasarım düşünme yöntemi ile problem çözmeye yönelik çözüm odaklı yaklaşım, zihni fikir geliştirme görevine odaklı tutar. Bu yaklaşım, öğrencilere herhangi bir zorluk veya göreve daha cesaret ve özgüvenle yaklaşmaları için gerekli becerileri edinmelerini sağlar.

– 3 Boyutlu Kentsel Tasarım Tematik Kursu

3 boyutlu kentsel tasarım tematik kursunda öğrenciler şehirlere farklı bakış açılarından bakar ve gelecekte hayal ettikleri şehri tasarlar. Tartışmalar, planlama ve eskiz gibi geleneksel planlama yöntemlerine ek olarak, öğrenciler fikirlerini bilgisayar modelleri ve görselleştirmeler yoluyla göstermek için bir 3 boyutlu modelleme yazılımının nasıl kullanılacağını da öğreneceklerdir. Öğrenciler, kurs süresinde şehir planlamasının tarihini öğrenirler, çevre sorunlarını tartışırlar, farklı çözümler oluştururlar ve çeşitli fikirler çizerler. 

Kurs, öğrencileri deneyimsel öğrenmeye dahil etmeyi, problem çözmeyi sürdürmeyi, işbirliğini benimsemeyi ve kentsel tasarımın yaratıcı süreci boyunca çalışmayı içerir.Öğrenciler işbirliği, fikirleri ve çözümleri sorgulama ve değerlendirme, empati kurma ve katılımın yanı sıra diğer insanların fikirlerini dinleme ve analiz etme ve kendi fikirlerini sunma ve gerekçelendirme pratiği yaparlar.

3 boyutlu çizim ve görselleştirme programlarının kullanımı, öğrencilerin 3 boyutlu düşünmeyi ve mekansal zekayı geliştirir. Bu ders aynı zamanda topluca STEAM disiplinleri olarak bilinen bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve hatta kentsel tasarımın sosyal ve insani yönleri de dahil olmak üzere köprüler kurar.

– Kentsel Tasarım Tematik Kursu

Kentsel tasarım teması kursunda şehirlere farklı bakış açılarından bakarak gelecekte hayal edilen şehrin tasarlanır. İnsanlık tarihi, büyük ölçüde, kültürlenme, sosyallik ve yapılı çevrenin tarihidir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’i kentsel alanlarda yaşayacak. Gelecekteki çevremizi bugünün çocukları belirleyecek!

Bu derste ulaşım, gıda üretimi, kentsel flora ve fauna, binalar, miras, enerji, su, rehabilitasyon, vatandaşlar ve topluluklara odaklanacağız. Öğrenciler tarihi öğrenir, çevre sorunlarını tartışırlar, çözümler tasarlarlar ve çeşitli fikirler ortaya çıkarmaya çalışırlar. Son olarak, seçilen fikirler master plan ve 3 boyutlu modellerle sergilenir. 

Bu kurs, sosyal ve beşeri bilimler dahil olmak üzere çeşitli STEAM ve ötesindeki konuları birleştiren başarılı bir öğrenme örneğidir. Süreç, öğrencileri deneyimsel öğrenmeye dahil etmeyi, problem çözmeyi sürdürmeyi, işbirliğini benimsemeyi ve kentsel tasarımın yaratıcı süreci boyunca çalışmayı içerir. Kurs sırasında öğrenciler katılım ve işbirliği yaparlar, fikirleri ve çözümleri sorgular ve değerlendirirler, kendi fikirlerini sunarken diğer insanların fikirlerini de analiz ederler. 

– ArkkiBotics – Robot Şehir Tematik Kursu

Bu kurs, 21. yüzyıl becerilerini ve Hesaplamalı Düşünme (Computational Thinking) yaklaşımını eğlenceli aktiviteler ve uygulamalı deneyler yoluyla öğrenme ile ilgilidir.

Tema kursu sırasında öğrenciler aşağıdaki gibi önemli becerileri uygularlar:

  • merak
  • yaratıcılık
  • iletişim
  • karmaşık problem çözme
  • eleştirel düşünme

Atölye Talebi