fbpx

Araştırıcılar – Modül 3A

Modül 3A, planlama, çizim ve her türlü farklı malzemeden maket yapımı gibi çeşitli yaratıcı düşünme ve tasarlama tekniklerinin tanıtımına odaklanarak, ileriki modüllerde derinleştirilecek ve geliştirilecek temalar ile beceriler için temel sağlamaktadır.

Modül 3, ARAŞTIRICILAR grubundaki 9-11 yaş aralığında çocukların dahil olabildiği başlangıç modülüdür. Dünya hakkında birçok bilgi toplamış ve daha fazla bilgi edinme eğiliminde olan “Araştırıcılar”, kendilerine özel öğrenme yöntemine ve kapasitesine sahiptirler. Araştırıcılara, tasarım ve teknolojiyi farklı bakış açılarından birleştiren ve inceleyen çok çeşitli projeler eşliğinde kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve zorlamaları için bir ortam sunulur. Matematik, tarih, coğrafya ve biyoloji gibi alanları mimarlık yoluyla inceleyen ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi içeren bütüncül yaklaşıma sahip projeler aracılığıyla gündelik yaşamdan konuları deneyimleyerek öğrenirler. Bireysel zorluklar, ekip çalışmasına dayalı iş birliği projeleri, farklı sosyal ortamlarda çalışma becerilerini geliştirir. Süreç boyunca, eleştirel düşünmelerini geliştirici farklı durumlarda bilgiyi işlemeyi, üretmeyi, sunmayı ve değerlendirmeyi öğrenirler. Ek olarak öğrenciler, çalışma süreçlerinin öz değerlendirmesini yapmayı, gözlem ve pozitif uygulamayla keşfederler.

Modül 3, birinci eğitim dönemi için olan Modül 3A ve ikinci eğitim dönemi için olan Modül 3B’den oluşmaktadır. Modül 3A, toplam 30 saatlik içeriğiyle 10 projeden oluşarak 15 haftalık yaratıcı eğitim müfredatına sahiptir.


* 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri için uygundur.

** Çocuklar atölyelere, birbirinden bağımsız olarak katılabilirler. Ancak birbirini besleyecek şekilde tasarlanan atölyelere, çocukların 15 hafta boyunca katılarak tasarım odaklı düşünme sürecine dahil olmalarını öneriyoruz.

*** 15 haftalık Modül 3A’ya dahil olan her bir çocuğumuz için, etki ölçme ve değerlendirme çalışması yapıyoruz.

Modül 3A

Modül 3A, planlama, çizim ve her türlü farklı malzemeden maket yapımı gibi çeşitli yaratıcı düşünme ve tasarlama tekniklerinin tanıtımına odaklanarak, ileriki modüllerde derinleştirilecek ve geliştirilecek temalar ile beceriler için temel sağlamaktadır.

 
 
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 25.02.2024 – 09.06.2024

Saat : 15:00-17:00

Modül 3A’ya KAYIT OL

Benim Kulem

Benim Kulem atölyesi, öğrencilerin bir binanın iskeleti olan taşıyıcı sistemini, çapraz bağlantıların etkisi ile üçgenlemenin önemini, ahşabı yapı malzemesi olarak tanımayı ve ahşabın yapısal özelliklerini öğrenmelerini amaçlıyor.

 

 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 25.02.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Bilye Kaydırağı

Bilye Kaydırağı atölyesi, öğrencilerin fiziği ve geometriyi eğlenceli bir şekilde deneyimlerken, bilye için hız trenine benzer oyun parkuru tasarlamalarını ve inşa etmelerini amaçlıyor.

* Benim Kulem atölyesine katılmak gereklidir.
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 03.03.2024, Pazar ve 

10.03.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Çizgilerde Saklanan Elim

Çizgilerde Saklanan Elim atölyesi, öğrencilerin renk teorisini gözden geçirmelerini, tamamlayıcı renklerle insan görüşünü nasıl etkilediklerini test etmelerini ve çizim ile boyama tekniklerini kullanarak üç boyutlu resimler yapmayı öğrenmelerini amaçlıyor.
 
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 17.03.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Benim Heykelim

Benim Heykelim atölyesi, öğrencilerin insan figürünün oranlarını anlamasını ve ölçekteki değişikliklere göre bir heykel üzerinde deneyerek uygulamasını amaçlıyor.
 
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 24.03.2024, Pazar ve 

31.03.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Hayalimdeki Oda

Hayalimdeki Oda atölyesi, öğrencilerin odanın yüksekliği, açıklıklar gibi mekanı etkileyen çeşitli planlama unsurlarını dikkate alarak mekansal planlamanın temellerini ve insan ölçeği ile mekan arasındaki ilişkiyi öğrenmelerini amaçlıyor.
 
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 21.04.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Hayalimdeki Mobilyalar

Hayalimdeki Mobilyalar atölyesi, öğrencilerin iç mekan tasarımı ve mobilya tasarımının temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tasarım sürecinin farklı aşamalarını uygulamalı bir süreçle öğrenmelerini amaçlıyor.

* Hayalimdeki Oda atölyesine katılmak gereklidir.
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 28.04.2024, Pazar 

Saat : 15:00-18:00 

KAYIT OL

Binamın Öyküsü

Binamın Öyküsü atölyesi, öğrencilerin kısa hikayeleri kelimeler ve resimler kullanarak çizgi roman formatında nasıl sunulacağını ve yapılı çevrenin hikaye yaratmak için nasıl kullanıldığını öğrenmelerini amaçlıyor.
 

 
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 05.05.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL

Minik Dostlarımdan Evler

Minik Dostlarımdan Evler atölyesi, öğrencilerin heykelsi mimari ve kesit model kavramıyla tanışmalarını ve ölçek ile cephe, kesit ve mekan ilişkisini algılamalarını amaçlıyor.
 

 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 12.05.2024, Pazar ve 

26.05.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00 

KAYIT OL

Şehrimi Çiziyorum

Şehrimi Çiziyorum atölyesi, öğrencilerin aksonometrik izdüşüm yoluyla iki boyutlu bir tasarımı veya resmi üç boyutlu bir çizim olarak sunmayı öğrenmelerini amaçlıyor.
 
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 02.06.2024, Pazar

Saat : 15:00-18:00

KAYIT OL

Dönüşen Şehir

Dönüşen Şehir atölyesi, öğrencilerin şehir planlamasının temel ilkelerini, şehirlerin işleyişinin ve karakterinin nasıl oluştuğunu öğrenmelerini amaçlıyor.

  
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 09.06.2024, Pazar

Saat : 15:00-17:00

KAYIT OL