fbpx

Kaşifler – Modül 1A

Modül 1A, mimarideki temel unsurlardan olan renk, biçim, strüktür ve mekan temalarına odaklanarak, ileriki modüllerde derinleştirilecek ve geliştirilecek temalar ile beceriler için temel sağlamaktadır.

Modül 1, KAŞİFLER grubundaki 6-8 yaş aralığında çocukların dahil olabildiği başlangıç modülüdür. Okula başlayarak öğrenme sistemine dahil olan “Kaşifler”, cevapları bulma konusunda onlara rehberlik eden yüksek algılama becerilerine sahiptirler. Kaşiflere, çevrelerini gözlemlemeleri ve duyularını kullanmaları öğretilir. Sınıflandırma ve çevrelerini tanımlama becerilerini geliştirerek analiz etmeyi öğrenirler. Hayatlarıyla bağlantılı eğlenceli ve eğitici projeler aracılığıyla fikirleri deneyerek ve test ederek, varsayımlarını nasıl kanıtlayacaklarını öğrenirler. Süreç boyunca, hikaye anlatımı ve diğer sunum teknikleri aracılığıyla fikirlerini açıklayarak ifade etmeyi de öğrenirler. Ek olarak öğrenciler, çalışma süreçlerinin öz değerlendirmesini yapmayı, gözlem ve pozitif uygulamayla keşfederler.

Modül 1, birinci eğitim dönemi için olan Modül 1A ve ikinci eğitim dönemi için olan Modül 1B’den oluşmaktadır. Modül 1A, toplam 26 saatlik içeriğiyle 10 projeden oluşarak 13 haftalık yaratıcı eğitim müfredatına sahiptir.


* 1. ve 2. sınıf öğrencileri için uygundur.

**Çocuklar atölyelere, birbirinden bağımsız olarak katılabilirler. Ancak birbirini besleyecek şekilde tasarlanan atölyelere, çocukların 13 hafta boyunca katılarak tasarım odaklı düşünme sürecine dahil olmalarını öneriyoruz.

*** 13 haftalık Modül 1A’ya dahil olan her bir çocuğumuz için, etki ölçme ve değerlendirme çalışması yapıyoruz.

Modül 1A

Modül 1A, mimarideki temel unsurlardan olan renk, biçim, strüktür ve mekan temalarına odaklanarak, ileriki modüllerde derinleştirilecek ve geliştirilecek temalar ile beceriler için temel sağlamaktadır.

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 25.02.2024 – 09.06.2024

Saat : 12:00-14:00

Modül 1A KAYIT OL

Duyularımla Geziyorum

Duyularımla Geziyorum atölyesi, öğrencilerin farklı duyularının önemine dair bir fikir edinmelerini ve dünyayı farklı duyularla nasıl algıladıklarını anlamalarını amaçlıyor.
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 25.02.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Dönen Renk Çemberim

Dönen Renk Çemberim atölyesi, öğrencilerin ana renkler, ara renkler ve renk karışımları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve hareket yoluyla renklerin karışmasını öğrenmelerini amaçlıyor.

 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 03.03.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Rengarenk Desenler

Rengarenk Desenler atölyesi, öğrencilerin desen kavramı ve mimaride geometrik şekillere dayalı desen oluşturma hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

 
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 10.03.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Vücudumuzun Oranları

Vücudumuzun Oranları atölyesi, öğrencilerin örnekler üzerinden insan vücudunun farklı yaşlardaki oranlarını ve insan oranlarına dayalı çeşitli boyutlandırma sistemlerini çeşitli ölçeklerle incelemeyi amaçlıyor.
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 17.03.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Cepheyi Keşfediyorum

Cepheyi Keşfediyorum atölyesi, öğrencilerin cephelerdeki simetri, detaylar ve yapı elemanları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve Antik Yunan’dan klasik düzenleri tanımalarını amaçlıyor.

 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 24.03.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Benim Kulem

Benim Kulem atölyesi, öğrencilerin bir binanın iskeleti olan taşıyıcı sistemini, çapraz bağlantıların etkisi ile üçgenlemenin önemini, ahşabı yapı malzemesi olarak tanımayı ve ahşabın yapısal özelliklerini öğrenmelerini amaçlıyor. 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 31.03.2024, Pazar ve

21.04.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Kentin Gölgesi

Kentin Gölgesi atölyesi, öğrencilerin üç boyutlu ve iki boyutlu algı arasındaki değişiklikleri deneyimlemelerini ve üç boyutlu nesneler ile iki boyutlu gölgelerin ilişkilerini anlamalarını amaçlıyor.

 * Benim Kulem atölyesinin devam atölyesidir.
 

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 28.04.2023, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Kardan Kale

Kardan Kale atölyesi, öğrencilerin geleneksel iglo yapımı üzerinden blok örme tekniğini ve onun yapısal teknolojisini deneyimleyerek öğrenmelerini amaçlıyor.

 
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 05.05.2024, Pazar ve

12.05.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Gölge Tiyatrosu

Gölge Tiyatrosu atölyesi, öğrencilerin ışık ve gölgeyi, tiyatro ortamları ve mekansal yanılsamalar yaratmak için nasıl kullanılabileceklerini öğretmeyi amaçlıyor.

Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 26.05.2024, Pazar ve

02.06.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL

Kutu Kutu Kent

Kutu Kutu Kent atölyesi, öğrencilerin şehir planlamasının temel ilkelerini, şehirlerin işleyişinin ve karakterinin nasıl oluştuğunu öğrenmelerini amaçlıyor.

 
 
Yer : Kuzguncuk İskelesi

Tarih : 09.06.2024, Pazar

Saat : 12:00-14:00

KAYIT OL