fbpx

Arkki Türkiye

1993 yılında Finlandiya’da mimar Pihla Meskanen önderliğindeki bir ekip tarafından kurulan Arkki, içinde bulunduğu nitelikli eğitim sisteminin en öne çıkan bir örneği konumundadır. 

Türkiye Tasarım Vakfı nitelikli bu eğitimin ülkemizde de çocuklara tarafından erişilebilir olması amacıyla Arkki programlarının Türkiye faaliyetlerini yönetme görevini üstlenmiştir.

Çocukların gelişim süreçleri içerisinde en hassas boyutlara dokunan Arkki programında, topyekün bir çerçevede öğrencilerin çeşitli alanlar üzerinde tasarım pratikleri yaparken mensubu olduğu ekip ve çevresi ile en yoğun ve en etkin iletişime girmesi göze çarpmaktadır. 

Arkki Türkiye olarak programlarımıza katılan çocukların kendilerine koşullu hedefler koymak yerine, hedeflerine ulaşacak direkt yolu bugünden tasarlayıp inşa etmelerini arzuluyoruz. Gündelik yaşantısının merkezinde en önemli meşguliyeti tasarım olan eğitmen ekibimiz ile yurt çapında Arkki eğitimlerini çocukların erişimlerine sunmaktayız. 

İçeriği bakımından bir ‘eğitim’ programı olan Arkki’yi, sadece okullarda sunulabilen bir hizmet olarak görmemekteyiz. Kendi söyleminde karşılık bulduğu şekliyle ‘yaratıcı düşünerek’ Arkki’yi tüm türdeki okulların yanı sıra yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve doğrudan ebeveynler ile iletişim ve irtibat halinde olarak mümkün olan en kapsayıcı çerçevede yapılandırmaktayız.

Arkki ile çocuklarımızın tasarım sözcüğünün geçtiği her cümleden akıcı, sürükleyici hikayeler oluşturabileceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda yapılandırılmış Arkki izlencesi çocuklarımızın içine doğdukları ve var olan temel olguları irdeledikleri, kullandıkları ve tasarım kavramını gidiş yolu, kendisini gerçekleştirmeyi sonuç olarak gören bir niteliğe sahiptir. Yaşayacakları tasarım pratikleri ile çocuklarımız hem evrensel hem de bireysel bağlamda tasarım dili geliştireceklerdir. 

Arkki mimari tasarım uygulamalarının ötesinde öğrencilere moda, robot, ışık gibi ögelerin de tasarım süreçlerinde kullanıldığı geniş bir alan sunmaktadır. Bu özelliği ile Arkki çocukların matematik ile resim yapabildikleri, ışık ile şarkı söyleyebildikleri hem çok disiplinli hem de disiplinler arası  bir uygulamadır. 

Yaşı ne olursa olsun her bir öğrencisinin motivasyonunu öncelikli gören Arkki, ‘oyun’ kavramını vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir. Eğlenceli akış içinde çocuklar elde ettikleri öğrenme deneyimlerini zihinlerinin en çok geri çağrılmak istenen yerlerinde saklayacaklardır. 

Arkki Türkiye olarak çocuklarımıza erişilmesi zor pratiklerin sığ taklitlerini değil, en yakından başlayarak merkezinde oldukları dinamik bir çevrenin tasarımına ilham olmak istiyoruz. Bir başka deyişle, ‘denizleri çok kirlettik, hadi onları temizleyecek bir robot yapalım’ fikrinden önce ‘yaşadığım çevreyi kirletmeyecek bir yaşamı nasıl tasarlarım’ niyetini çocuklara kazandırmak gayretindeyiz.

İnanıyoruz ki, çocuklarımız Arkki ile elde edecekleri deneyimler ile içine doğdukları çevrenin bir nesnesi veya tüketicisi değil, o çevrenin tasarımcısı ve en büyük savunucusu olacaklar.